My Telegram

 


By Eremenko Igor on May 30, 2019
программа
EmuVariableUefi-64.efi
программа
HFSPlus.efi
программа
NTFS.efi
программа
apfs_efi
программа
apfs - 10.13.4 patched.efi
программа
AptioMemoryFix.efi
программа
NvmExpressDxe-64.efi
программа
AptioInputFix.efi
программа
boot - сектор 0af
программа
AptioFix-R21
программа
APFSDriverLoader-v1.0.1